SLEVY

Věrnostní slevy

Pro stávající klienty, kteří rádi cestují s naší cestovní kanceláří DP-LIFEWAY a taktéž pro nové klienty, kteří by s námi rádi cestovali jsme připravili tyto slevy:

  • VĚRNOSTNÍ
  • DOPORUČTE NÁS

 

TYPY A PRAVIDLA SLEV

NOVÝ KLIENT:

SLEVA FIRST 1 %: (sleva první) přihlásí-li se nový klient na zájezd po prvé s dostatečným předstihem tj. nejpozději 5 měsíců před odjezdem, získává slevu 1 % ze základní ceny zájezdu.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Nový klient, který se na zájezd přihlásí 5 měsíců před odjezdem tj. do 1. 1., získává slevu 599 Kč a status SECOND věrného klienta pro další zájezdy.
Je-li cena základní zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 1 000 Kč.

Tato sleva se nesčítá se žádnou slev.

 

VĚRNÝ KLIENT:

SLEVA SECOND 2 %: (sleva druhá) přihlásí-li se věrný klient na zájezd po druhé tj. nejpozději 4 měsíce před odjezdem, získává slevu 2 % ze základní ceny zájezdu.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Klient, který se na zájezd přihlásí 4 měsíce před odjezdem tj. do 1. 2., získává slevu 1 198 Kč a status THIRDS věrného klienta pro další zájezdy.
Je-li cena základní zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 2 000 Kč.

Tato sleva se sčítá se slevou DOPORUČTE NÁS.

 

SLEVA THIRDS 3 %: (sleva třetí) přihlásí-li se věrný klient na zájezd po třetí tj. nejpozději 4 měsíce před odjezdem, získává slevu 3 % ze základní ceny zájezdu.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Klient, který se na zájezd přihlásí 4 měsíce před odjezdem tj. do 1. 2., získává slevu 1 797 Kč a status CHAMPION věrného klienta pro další zájezdy.
Je-li cena základní zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 3 000 Kč.

Tato sleva se sčítá se slevou DOPORUČTE NÁS.

 

SLEVA CHAMPION 4 %: (sleva šampion) přihlásí-li se věrný klient na zájezd po čtvrté tj. nejpozději 4 měsíce před odjezdem, získává slevu 4 % ze základní ceny zájezdu.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Klient, který se na zájezd přihlásí 4 měsíce před odjezdem tj. do 1. 2., získává slevu 2 396 Kč a status CHAMPION věrnému klientovi pro příští zájezdy již zůstáva.
Je-li cena základní zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 4 000 Kč.

Přihlásí-li se věrný klient po páté a vícekrát 4 % sleva šampion klientovi pro další zájezdy zůstává.

Tato sleva se sčítá se slevou DOPORUČTE NÁS.

 

SLEVA DOPORUČTE NÁS: doporučí-li věrný klient naší cestovní kancelář DP-LIFEWAY novým klientům, získává slevu na další zájezd v hodnotě 1 000 Kč za každého nově doporučeného klienta. Slevu na zájezd 1 000 Kč obdržíte jak vy, tak Vámi doporučený klient. Slevu DOPORUČTE NÁS uplatněte nejpozději 4 měsíce před odjezdem dle nabídky zájezdů.

Tato sleva se sčítá se slevami SECOND, THIRDS a CHAMPION.

 

ČÍM VÍCE DOPORUČENÝCH KLIENTŮ, TÍM VĚTŠÍ SLEVA NA VÁŠ ZÁJEZD.

 

PODMÍNKY SLEVY:

  • Nový a věrný klient slevu získá ze základní ceny zájezdu pouze v naší cestovní kanceláří.
  • Nový klient slevu získá přihlásí-li se nejpozději 5 měsíců před odjezdem.
  • Věrný klient slevu získá přihlásí-li se nejpozději 4 měsíce před odjezdem.
  • Věrný a nový klient řádně vyplní cestovní smlouvu a podá osobně nebo zašle mailem. Pro získání slevy je rozhodující datum podání v mailu nebo na doporučeném dopise. Cestovní kancelář DP-LIFEWAY cestovní smlouvu potvrdí. Sleva se odečítá ze základní ceny zájezdu.
  • Věrný klient pro získání „vyššího statutu“ vždy k nové cestovní smlouvě doloží cestovní smlouvu o předchozím zájezdu a to řádně potvrzenou razítkem a podepsanou mezi klientem a cestovní kanceláří DP-LIFEWAY.
  • Věrný klient slevu „Doporučte nás“ získá v době, kdy se nový doporučený klient na zájezd přihlásí a svým podpisem cestovní smlouvu potvrdí a uhradí zájezd v plné výši. Získanou slevu „Doporučte nás“ věrný klient uplatní nejpozději 4 měsíce před odjezdem.
  • Nový doporučený klient věrným klientem slevu získá na základě rezervačního čísla z předchozí cestovní smlouvy věrného klienta včetně doložení cestovní smlouvy věrného klienta k následnému ověření. Získanou slevu „Doporučte nás“ nově doporučený klient uplatní nejpozději 4 měsíce před odjezdem.
 
 
CESTUJTE S NÁMI