SLEVY

Věrnostní slevy

Pro klienty, kteří rádi cestují s naší cestovní kanceláří DP-LIFEWAY, jsme připravili věrnostní slevy.
Slevy máme připraveny také pro nové klienty.

TYPY A PRAVIDLA SLEV

Nový klient:

SLEVA FIRST: (sleva první) přihlásí-li se nový klient na zájezd po prvé s dostatečným předstihem tj. nejpozději 5 měsíce před odjezdem, získává slevu 2 % ze základní ceny zájezdu.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Klient, který se na zájezd přihlásí 5 měsíců před odjezdem tj. do 1. 1. získává slevu 1 198 Kč.
Je-li cena zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 2 000 Kč.

Věrný klient:

SLEVA SECOND: (sleva druhá) přihlásí-li se věrný klient na zájezd po druhé tj. nejpozději 4 měsíce před odjezdem, získává slevu 3 % ze základní ceny zájezdu.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Klient, který se na zájezd přihlásí 4 měsíce před odjezdem tj. do 1. 2. získává slevu 1 797 Kč.
Je-li cena zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 3 000 Kč.

SLEVA THIRDS: (sleva třetí) přihlásí-li se věrný klient na zájezd po třetí tj. nejpozději 4 měsíce před odjezdem, získává slevu 4 % ze základní ceny zájezdu.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Klient, který se na zájezd přihlásí 4 měsíce před odjezdem tj. do 1. 2. získává slevu 2 396 Kč.
Je-li cena zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 4 000 Kč.

SLEVA CHAMPION: (sleva šampion) přihlásí-li se věrný klient na zájezd po čtvrté tj. nejpozději 4 měsíce před odjezdem, získává slevu 5 % ze základní ceny zájezdu.
Přihlásí-li se věrný klient po páté a vícekrát 5 % sleva šampion klientovi zůstává pro další zájezdy.
Např.: termín je 1. 6. – 16. 6. a základní cena zájezdu 59 900 Kč. Klient, který se na zájezd přihlásí 4 měsíce před odjezdem tj. do 1. 2. získává slevu 2 995 Kč.
Je-li cena zájezdu nad 99 999 Kč, sleva je limitována částkou do 5 000 Kč.

PODMÍNKY SLEVY:

  • Nový a věrný klient slevu získá ze základní ceny zájezdu pouze v naší cestovní kanceláří.
  • Nový klient slevu získá přihlásí-li se nejpozději 5 měsíců před odjezdem. 
  • Věrný klient slevu získá přihlásí-li se nejpozději 4 měsíce před odjezdem.
  • Věrný a nový klient řádně vyplní cestovní smlouvu a podá osobně nebo zašle mailem. Rozhodující je datum podání v mailu nebo na doporučeném dopise. Cestovní kancelář DP-LIFEWAY cestovní smlouvu potvrdí. Sleva se odečítá ze základní ceny zájezdu a bude odečtená při doplatku nebo zaplacením celkové ceny zájezdu.   
  • Věrný klient k nové cestovní smlouvě zároveň doloží cestovní smlouvu o předchozím zájezdu a to řádně potvrzenou razítkem a podepsanou mezi klientem a cestovní kanceláří DP-LIFEWAY.
  • Jednotlivé typy slev výše uvedené a jakékoliv jiné, se nesčítají.