Cestovní pojištění

Vzhledem k možným zdravotním rizikům je cestovní pojištění naprosto nezbytné. Kromě výdajů za lékařské ošetření a pokrytí nákladů můžete sjednat i krytí případné krádeže zavazadel či peněz.

Pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí lze sjednat u pojišťoven. Informace zjistíte přímo u poboček.

Při sjednání pojistky ověřte, na co všechno se pojistka vztahuje a důkladně prostudujte smluvní podmínky.

V dokladu o pojištění musí být uvedeno telefonní číslo pro případ nouze, dostupné 24 hodin denně. Lepší jsou pojistky, které zajišťují, že náklady na ošetření jsou hrazeny ihned a nikoliv až po příjezdu domů.

V případě krádeže nebo ztráty je nutno opatřit policejní zprávu, při lékařském ošetření veškeré lékařské zprávy, účty a dokumentaci uschovat pro svoji pojišťovnu a co nejrychleji ji informovat.

Originál nebo kopii pojistné smlouvy musíte mít na cestách s sebou.