Historie

Nejstarší historie Indie

Indie patří mezi vůbec první civilizace. Starověká Indie vznikla v povodí řeky Indu na poloostrově Přední Indie. Od roku cca 3 200 př. n. l. se tu postupně vytvářela harappská kultura. Ta zaznamenala největší rozkvět mezi lety 2 600 – 1900 př. n. l. Po zániku této kultury zde bylo tzv. období véd (název dle staroindických textů). Toto období trvalo přibližně tisíc let. Přibližně v období 600 př. n. l. bylo území dnešní Indie rozdělené do mahádžánapadů, což jsou menší státní útvary. Bylo jich pravděpodobně 16, mezi ně patří např. Káší, Anga, Magadha (zde se narodil zakladatel buddhismu, ale i džinismu), Malla, Vatsa…

V pád jiných kultur a vláda dynastií

Kolem roku 520 př. n. l. se dostala Indie pod nadvládu Chaimenovské říše. Zhruba o dvě stě let později dobyl zemi Alexandr Veliký. Vpády do Indie zanechaly následky na vývoji země a především na její kultuře, která byla definitivně ovlivněna perskými a řeckými vlivy. Vznikl dokonce unikátní druh umění nazývaný „gandhárské umění“. Postupem času se vyvíjel státní celek Magadha. Ten postupně převládl na indickém kontinentu. Od té doby zde vládly různé dynastie. První, dynastie Marjů, byla založena roku 321 př. n. l. Zakladatelem byl Čandragujpta Murja. Významný byl také král Ašóka. Dalšími dynastiemi v zemi byla dynastie Šungů, dále tu vládli Kánvové…

Střední království 

Prvními vládci ve středním království byli Sátaváhánové. Mezi ty nejvýznamnější patřil král Šátakarni či Gautamíputra Šátkarni. V této době (od 2. – 3. století př. n. l.) bylo v Himalájích Království Kunindů a byla tu i další království. Na severozápadu země se prolínaly různé kultury. Následkem tohoto prolínání vzniklo Indořecké království. Kolem 1. stolení vzniklo také království Indoparthů. Ve čtvrtém a pátém století vládla pro změnu dynastie Guptů. Tato dynastie výrazně přispěla k hinduistické kultuře. V sedmém století je v Indii „klasické období“. Dále se rozvíjí hinduismus, ale i buddhismus a džinismus.

Islámské sultány a Mughalská říše

Dvanácté a třinácté století je ve znamení vpádu Arabů, Turků a Aghánců. Také v této době vznikl Dillínský sultanát. Roku 1526 byla na území Indie založená Mughalská říše. To už zde žilo kolem 120 milionů lidí. Mughalská říše přispěla rovněž k umění a k architektuře. Říše začíná upadat po roce 1725. Dále na tomto území byli Maráthové, Sikhská konfederace a Říše Durránů.

Doba kolonií a samostatná Indie

Mezním rokem v dějinách Indie byl rok 1498, ve kterém Vasco de Gama objevil námořní cestu do Indie. Tím vzniklo obchodní spojení mezi Indií a Evropou. Nejdříve se na území Indie dostali Portugalci, poté také Holanďané a Britové. Později se Indie dostala pod nadvládu Britů. Tato nadvláda trvala až do roku 1947, kdy byla země rozdělená na dnešní Indii, Východní Pákistán a Západní Pákistán.