Historie

Historie

Období před příchodem islámu

O prvním historickém období Malediv se vedou pouze spekulace, ze kterých lze vyvodit, že souostroví kdysi obývali Egypťané, kteří tu zanechali dámské šaty s egyptskými prvky a umění výroby lodí dhóni. Jejich příchod se datuje na cca 500 let před naším letopočtem. Po Egypťanech následoval příchod buddhistů ze Srí Lanky a hinduistů z Indie, jejichž osídlení je již zdokumentováno a písemně podloženo.

 

Příchod islámu na Maledivy

Významným mezníkem pro historii Malediv je rok 1153 a příjezd arabských obchodníků. Arabové sem přinesli nové druhy koření, kokosové ořechy, pikantní pokrmy a platidlo, k jehož výrobě se používaly zbytky lastur. Taktéž začali na ostrovech rozšiřovat Islám, jenž je oficiálním náboženstvím dodnes. Maledivy se začaly ekonomicky rozvíjet díky obchodu s perlami. Spojení s okolním světem mělo za následek zdokonalení maledivského jazyka dhivelhi, které se přeměnilo do písemné podoby thaana.

 

Nadvládá Portugalců

Po celou dobu své existence si udržely Maledivy statut nezávislosti a Arabové zde vládli po dlouhou dobu svých 84 dynastií v Maledivském sultanátu. Vyjímkou byla 15 – letá nadvláda (1558 – 1573) Portugalců, která byla ukončena povstáním a které řídil Muhammad Thakurufaanu Al-Auzam. Na jeho počest bylo postaveno muzeum na ostrově Utheemu.

17. století

Po neustálých snahách okupace země různými národy, přijaly Maledivy v 17. století ochranu od Holanďanů, kteří v té tobě už vládli Srí Lance. Poté také uzavřely mírovou smlouvu s Brity a Francouzi, která měla Maledivám zaručovat ochranu a vnitřní autonomii. 

Současné Maledivy

V červenci roku 1965 byla země zapsána na seznamu britských držav, avšak v tomto roce uznala Británie Maledivské souostroví za suverénní a nezávislý stát, v čele s prezidentem. V roce 1968 byla vyhlášena republika.