Vízum a cestovní formality

Důležité informace pro vstup do Indie 

Pro vstup do Indie je potřeba cestovní pas ČR opatřený platným indickým vízem. Časová platnost cestovního pasu by měla být alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do Indie. V cestovním pase musí být 2 volné strany.

Způsoby vyřízení turistického víza do Indie:   

  • Klasické turistické vízum (k-TV)
  • Elektronické turistické vízum (e-TV)

Žádost o poskytnutí klasického a elektronického turistického víza vyřídíte na webové adrese https://indianvisaonline.gov.in/ nebo přímo v naší CK.

  • Klasické turistické vízum (k-TV)

Jedná se o elektronické vyplnění a vytištění formuláře turistického víza s nutnou návštěvou Indického velvyslanectví v Praze.
Maximální platnost: 6 měsíců. Přesná platnost je 180 dní a začíná v momentě vyhotovení víz ambasádou. Vízum je vydáváno jako jednovstupné.
Podmínky: o klasické turistické vízum se žádá minimálně 1 měsíc před odletem. Jestliže žadatel žádá o tento typ víza poprvé, musí se dostavit na ambasádu osobně. Při podání žadateli budou odebrány biometrické údaje (otisky prstů, fotografie). Tyto údaje mají platnost 5 let.
On-line formulář se nachází na adrese:

Postup: po otevření této adresy pokračujte kliknutím dole v modrém poli „Regular/Paper Visa“. Otevře se okno s několikastránkovým formulářem. Formulář vyplňujte bez diakritiky, tj. bez háčků a čárek. Hned na počátku formuláře odklikněte v prvním poli „Country/Region: CZECH“, v druhém poli „Indian Mission: CZECH-PRAGUE“ a pokračujte s vyplňováním v dalších polích. Na konci několika-stránkového formuláře, vložte digitální fotografii od fotografa. Musí zobrazovat celou tvář z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování. Digitální fotografie musí být totožná s fotografií, se kterou půjdete na ambasádu. Do formuláře je nutné uvádět kompletní a pravdivé informace. V případě vydání dřívějších víz do Indie, je nutné uvádět typ, místo, číslo a datum víz. Vyplněný formulář stáhněte, uložte a vytiskněte, 2x podepište (pod fotografii a na konci formuláře).
S sebou na ambasádu potřebujete: vyplněný, vytištěný a podepsaný on-line formulář, cestovní pas, kopii té strany pasu, na které je Vaše fotografie, 2x foto formátu 5 x 5 cm totožné s vytištěným formulářem, kopii rezervace zpáteční letenky a potvrzení o cestovním pojištění.
Adresa Indického velvyslanectví v Praze: Milady Horákové 60/93, 170 00 Praha 7
Příjem žádostí o víza: Po – Pá 9:00 – 13:00 (mimo České a Indické státní svátky). Seznam Indických státních svátků, ve kterých je velvyslanectví zavřeno najdete zde: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Holiday
Výdej vyhotovených víz: Po – Pá 13:30 – 17:30
Kontakt: tel.: +420 257 533 490, e-mail: consular@india.cz

Žádost o vízum do Indie lze vyřídit v naší CK

Cena za vyřízení víz: 3 200 Kč / 128 euro

Zvýhodněná cena: k zakoupenému zájezdu nebo letenky u naší CK

2 800 Kč / 112 euro

Formulář: Žádost o vízum do Indie

Dodání víz: 2 – 3 týdny.

  •  Elektronické turistické vízum (e-TV)

Jedná se o elektronické vyhotovení formuláře bez nutnosti návštěvy Indického velvyslanectví v Praze.
Maximální platnost: 1. varianta – 30 dní od prvního vstupu do země. Vstup je potřeba uskutečnit do 30 dnů od vystavení víz. 2. varianta – 365 dní od vystavení víza, více vstupů, max. doba pobytu na každý vstup je 90 dní.  Přesná platnost je 365 dní a začíná v momentě vyhotovení víz ambasádou. Vízum je vydáváno jako vícestupné.

Podmínky: e-TV lze žádat min. 4 dny a max. 120 dnů před cestou do Indie. Žádost podávejte minimálně  1 měsíc před plánovaným termínem odletu, pro případ zamítnutí e-TV a nutnosti vyřídit klasické turistické vízum na ambasádě v Praze.

On-line formulář se nachází na adrese:

Postup: po otevření této adresy pokračujte kliknutím druhý rámeček dole „Apply here for e-visa“. Žádost vyplňujte bez diakritiky, tj. bez háčků a čárek. Do systému vložte digitální fotografii od fotografa s min. rozměry 350 x 350 pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít min. 10 KB a max. 1 MB. Musí zobrazovat celou tvář z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování. Dále je potřeba ve formátu pdf vložit barevný sken té strany pasu, na které je Vaše fotografie. Do formuláře je nutné uvádět kompletní a pravdivé informace. V případě vydání dřívějších víz do Indie, je nutné uvádět typ, místo, číslo a datum víz.  O rozhodnutí turistického víza je žadateli zasláno e-mailem do 72 hod. Platba se provede přes internet. Udělené e-TV se musí vytisknout na samostatný papír formátu A4 ještě před odletem do Indie a předložit  u odbavení na letišti. Po příletu do Indie se e-TV spolu s pasem předkládá pasové kontrole na letišti. V případě zamítnutí e-TV, žadatel žádá o klasické vízum.

Žádost o vízum do Indie lze vyřídit v naší CK

Cena za vyřízení víz: 2 100 Kč / 84 euro (roční vízum – 365 dní)

                                      1 900 Kč / 76 euro (30-ti denní vízum)

Zvýhodněná cena: k zakoupenému zájezdu nebo letenky u naší CK

1 900 Kč / 76 euro (roční vízum – 365 dní)

1 700 Kč / 68 euro (30-ti denní vízum)

Formulář: Žádost o vízum do Indie

Dodání víz: 5 pracovních dnů.                                            

 

Důležité upozornění:

Po vyřízení víz výše uvedenými způsoby, vždy prosím zkontrolujte platnost a veškeré údaje!
Přesné informace o indickém vízu naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.