Bezpečnostní situace

Bezpečnostní situace

Andamany jsou poměrně bezpečná destinace, cestovní ruch je v rané fázi a turistům hrozí jen některá nebezpečí.

Indická vláda upozorňuje nejen turisty, ale také obyvatele Andamanu, aby se vyhýbaly ostrovu Severní Sentinel, protože jejich život může být ohrožen. Ostrov je osídlen domorodým kmenem Sentinelů.   Jde o nejizolovanější přírodní kmen na světě.  Sentinelove se živí jako lovci tudíž k lovu a obraně používají jedovaté šípy a oštěpy. I přes četné pokusy o navázání kontaktů s kmenem Sentinelů Indické vláda usiluje o další pokusy a upozorňuje turisty, že při jakémkoliv přiblížení k tomuto ostrovu neváhá kmen zaútočit šípy a oštěpy.

Na celých Andamanech ve vhodných lokalitách se vyskytuje mořský krokodýl. Největší výskyt krokodýlů je kolem severní a západní strany ostrova Malého Andamanu. Mořští krokodýlové se obvykle zdržují v řekách a na březích v bažinatých mangrovech, ale občas cestují do oceánů. Útoky na člověka v oceánu jsou velmi vzácné. Zákaz vstupu do oblastí s výskytem krokodýlu je velmi pečlivě označen a střežen. Výstrahy rozhodně nepodceňujte.

Na Andamanech se vyskytují jedovatí hadi.  Proto vždy platí, šlapu tam, kam vidím.