Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Vzhledem k možným zdravotním rizikům je cestovní pojištění naprosto nezbytné. Uzavřete pojištění, které pokrývá krádež, ztrátu osobních věcí a krytí léčebných výloh. Také můžete uzavřít odpovídající pojištění, jež pokrývá nákladný nouzový převoz hydroplánem nebo rychlou lodí a rizika spojená s potápěním a vodními sporty. Při sjednání pojistky ověřte, na co všechno se pojistka vztahuje a důkladně prostudujte smluvní podmínky. V dokladu o pojištění musí být uvedeno telefonní číslo pro případ nouze, dostupné 24 hodin denně. Lepší jsou pojistky, které zajišťují, že náklady na ošetření jsou hrazeny ihned a nikoliv až po příjezdu domů.

V případě lékařského ošetření je potřeba veškeré lékařské zprávy, účty a dokumentaci uschovat pro svoji pojišťovnu a co nejrychleji ji informovat. Originál nebo kopii pojistné smlouvy musíte mít na cestách s sebou.